" Linnuvoolija " - Ellen Niit

Luuletused, poeemid

Hind:3.00EUR

LINNUVOOLIJA 
On igas sõrmes unistus peoleost 
ja veider kihk sind lausa rebib rinnust, 
ehk savivind küll kaugel veel on linnust 
ja puudu jääb veel sada salaseost. 

Koos linnuhing käib väiksest viisieost 
ja uduehme lennust, ning su innust, 
mis teda voolib vintskest savivinnust, 
ja soojusest, mis sinna voolab peost. 

Kui juhtub siis, et äkki õige määr 
sul kivisse on pandud hingeõhku 
ja midagi ei ole enam väär, 

siis tõuseb savilind su pihust õhku. 
Ja endal ka sul tiibades on lend, 
sest valmis oled voolinud ka end.