" Sõiduauto Žiguli " - U.Soodla, K.Vainola

Liiklusvahendid

Hind:4.00EUR

Raamatu esimeses peatükis antakse lühiülevaade "Žiguli" modifikatsioonidest, teises selgitatakse auto hooldus- ja reguleertöid. Kolmandas peatükis käsitletakse õigeid juhtimisvõtteid ja "Žiguli" iseärasusi liiklusohutuse nõuetest lähtudes. Viimases peatükis tuuakse andmed õlide, määrete ja muude ekspluatatsioonimaterjalide kohta.
Raamat on mõeldud "Žiguli" juhtidele.

Teine ümbertöötatud trükk.