" Ilmaressursid põllumajanduses " - Karl Põiklik

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:4.60EUR

Suurte saakide aluseks on looduslike eelduste tundmine. Ikka olulisemaks muutub agro-, kohaliku kliima ja ilma tundmine kohtadel. See võimaldab luua otstarbeka kultuuride struktuuri, töötada välja õige agrotehnika ning teha põllutööd parimatel aegadel. 
Raamatus räägitakse kõigile arusaadaval kujul meie agrokliima ja ilma struktuurist ning võimalustest nende teadmiste kasutamiseks. 
Raamat kõigile põllumeestele, aiapidajatele, põllumajanduslikes koolides õppijatele ning teistele meie kliimast huvitatutele.