" Mina ja tänav " - Harri Taidre

Lasteriiul

Hind:2.60EUR

Iga inimene peab teadma, tundma liiklusreegleid, mis on sama kui arsti ettekirjutus haigele. 
Kirjutis on eelkõige adresseeritud kooliõpilaste liiklusvaistu kujundamiseks ja ka tagasihoidlikuks meeldetuletuseks täiskasvanuile. Ehk aitab kirjutatu paremini mõista ja lahti mõtestada liikluskeerises varitsevaid ohte, keerdsõlmi, kasvatada lugupidamist tänava ning liiklusprobleemide vastu.