" Avastustevald ootab teid " - Nikolai Semjonov, Igor Petrjanov

Lasteriiul

Hind:1.60EUR

Noorsoole määratud raamatu on kirjutanud kaks suurt teadlast, kes räägivad üldarusaadavas vormis keerukatest probleemidest, teadlaskollektiivide tööst, nende otsingutest. 
Algab ju teadus sealt, kus lõpeb tuntu, ja teadlast iseloomustabki uue otsimine. Akadeemikud näitavad noortele, millised suured probleemid inimkonna ees seisavad ja kui kaugele nende lahendamisel on jõutud.