" Nutriakasvatuse kogemusi Vellaveres " - Vadim Zelnin

Põllumajandus, loomakasvatus

MÜÜDUD

Raamatus käsitletakse nutriate pidamist, hooldamist, söötmist ja aretamist, tuginedes Tartu rajooni Konguta sovhoosi Vellavere osakonna nutriafarmi kogemustele, mis võivad kasulikuks osutuda ka asjaarmastajaile. 

Sisukord: 

 • Sissejuhatus
 • Nutriakasvatuse lühike ajalugu
 • Nutria bioloogia
 • Paaritumine
 • Poegimine
 • Poegade kasvatamine
 • Poegade võõrutamine
 • Karja komplekteerimine
 • Söödad ja söötmine 
  - Haljassööt 
  - Mahlakas sööt 
  - Kontsentraadid 
  - Loomne sööt 
  - Söödanõud 
 • Nutriate pidamine
 • Nutriate aretus
 • Nutriate haigused
 • Nutriate tapmine
 • Nutriakasvatuse tasuvus
 • Nutriakasvandused NSV Liidus ja Eesti NSV-s
 • Kirjandus