" Nooruk lõpetab kooli " - Ants Kõverjalg, Heli Tiits

Perekond, kodu

Hind:1.30EUR

Väga kiiresti ja vastuoluliselt toimub lapse isiksuse arenemine alates 12. eluaastast. Sellesse tormilise kujunemise perioodi langeb ka 8-klassilise kooli lõpetamine, millega kaasneb vajadus valida õige suund edasisel eluteel. Et valikul mitte vääratada, on läbimõeldud nõuanded igale noorukile hädavajalikud. 
Mida teha selleks, et 8-klassilise kooli lõpetajast sirguks meie ühiskonnale väärtuslik inimene, et nooruk leiaks õige koha elus? Nendele ja teistele 8-klassilise kooli lõpetamisega seotud küsimustele vastuste leidmisel püütaksegi käesoleva brošüüriga lapsevanemaid abistada.