" Auto - esimese liigi autojuhi õpik " - Vladimir Klennikov, Nikolai Iljin

Liiklusvahendite juhtimine

Hind:3.60EUR

Raamat vastab 1968. a. kinnitatud esimese liigi autojuhtide ettevalmistamise programmile (puuduvad vaid liikluseeskirjad). 
Õpiku esimeses osas on toodud algteadmisi sisepõlemismootorite teooriast ning kirjeldatud kodumaiste autode GAZ-66, ZIL-131 ja KrAZ-257 agregaatide, sõlmede, mehhanismide ning seadmete ehituse ja töötamise iseärasusi. 
Teine osa sisaldab teatmeid autode töö peamistest tehnilis-majanduslikest näitajatest, autorongide ja eriautode ekspluatatsiooni iseärasustest, inimeste veost, juhtide töötasust ning ohutustehnikast. Kolmandas osas käsitletakse autoveeremi tehnilist hooldamist ja remonti. 
Viimases osas selgitatakse autoteooria põhimõisteid ja liiklusohutust.