" Diferentsiaalgeomeetria " - Ülo Lumiste

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Tegemist on sama autori 1963. aastal ilmunud õpiku ümbertöötatud ja tunduvalt laiendatud väljaandega. Endiselt peetakse silmas esmajoones TRÜ matemaatikateaduskonna vajadusi, kusjuures arvestatakse aine mahu ja ulatuse laienemist uutes programmides. 
Õpik on üles ehitatud selliselt, et seda saab osaliselt kasutada ka TPedI-s ja TPI-s.