" Kutsehaigused " - N.Loogna, H.Kahn, A.Sillam, G.Loogna, T.Tatar, A.Luts

Meditsiin, tervishoid

Hind:2.60EUR

Raamat tutvustab meditsiinitöötajaile meie vabariigis esineda võivaid kutsehaigusi. Erilist tähelepanu osutatakse nende haiguste tekkepõhjustele ja arenemist soodustavatele teguritele. Esitatakse kutsehaiguste diagnoosimise, ravi ja profülaktika põhiprintsiibid, seejuures põhitähelepanu pöörates kutsehaiguste profülaktikale. 

Raamat on käsiraamatuks meditsiinitöötajatele ning ülikooli arstiteaduskonna vanemate kursuste üliõpilastele.

 

Sari: Scripta Medicorum.