" Kust king keelt pigistab " - Uno Liivaku

Teatmeteosed

MÜÜDUD

Keelekultuuri alal töötatakse kahes suunas: tõrjutakse halba välja ja soodustatakse head. Eestis on rohkem hoolt kantud esimese eest. Ka see raamat pajatab puudustest, plusspoolest on juttu möödaminnes. 
Sisukord: 
Täppismõttele täppissõnastus

 • Kas maksab kirjutada, nagu räägime
 • Vabadus ja paratamatus
 • Laiendist
 • Ainsus ainsusega, mitmus mitmusega
 • Kui ainsus on mitmuses ja mitmus ainsuses
 • Sõltumisvigadest
 • Laulust ei saa sõnu välja jätta
 • Mis pahandust teeb asesõna
 • Mis pahandusi teeb ja
 • Pleonasmist, tautoloogiast ja kontaminatsioonist
 • Komistused kõrvallausega
 • Enne mõtle, siis ütle 
  Täppissõnastusele korrektne vorm
 • Kas grammatika või stiil
 • Mis on stiil
 • Kuhu on kadunud stiil
 • Sõnakordusest
 • Käändelõpukordusest
 • da- ja tud-kordusest
 • -me me ja -te te
 • Asesõna - sõber ja vaenlane
 • Liialdamisest v-kesksõnaga
 • Kõrvallause kõrvallause
 • Tingivast kõneviisist
 • Ilu ja ilutsemine
 • Stiililohakusest
 • Tõlge ja stiil
 • Russismidest 
  Argoodest
 • Ühiskeelest
 • Mis on argoo
 • Kas hukka mõista või armu anda
 • Bürokraatide argoost ehk kantseleikeelest
 • Asjaajamiskeel ja kantseleikeel
 • Ülemus teab paremini
 • Keerukuse printsiip
 • Sõnu on vaja mõtete varjamiseks
 • Ületäpsustamine
 • Sõna- ja sõnastusfetišism
 • Kaigas kodarates 
  Küll teeb küllale liiga
 • Mis on mis
 • Stambid kõnes, kirjas ja mõtlemises
 • Stamp ja tavaväljend
 • Nimisõnatõvest
 • Kõla ja mõte
 • Kui üks ei võrdu ühega 
  Võõrsõna, võõras sõna
 • Mis nad on ja kust nad tulevad
 • Võõrsõnade poolt ja vastu
 • Üks räägib aiast teine aiaaugust
 • Mis liig, see liig
 • Märgist mööda
 • Kui topelt käriseb
 • Pruugi võõrsõna ja pea piiri 
  Ettevaatust - ohtlik sõna
 • Seletuseks
 • Sõnastik

 

 • Veel lugejale