" Toitlustervishoid " - Izrail Moreinis

Kokandus, toitumine

MÜÜDUD

Toitlustervishoid ehk toitlushügieen on teadus ratsionaalsest toitumisest optimaalset bioloogilist väärtust omavate heakvaliteediliste toiduainetega. 

Sisu:

 

  • Toitumise füsioloogilised alused
  • Toiduainete füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutumine mikroobide mõjul
  • Toitlusettevõtete sanitaarne heakorrastus ja sanitaarrežiim
  • Toiduainete konservimine
  • Toiduainete sanitaarhindamine ja nende tootmise hügieen
  • Ühiskondlik toitlustamine
  • Toiduainetekaubandus
  • Toiduainete säilitamine ja transportimine
  • Toidumürgitused ja infektsioonid
  • Toitluse sanitaarjärelvalve ja sanitaarseadusandlus