" Jeesuse kristuse elu "

Religioon, usundid

Hind:6.50EUR

Me oleme Jumalale tänulikud, et võime rõõmuga teie kätte anda illustreeritud raamatu «Jeesuse Kristuse elu». 
Raamatu eesmärk on kujutada Jeesuse Kristuse tegelikku elu maa peal, nii, kuidas ta on kirjeldatud Uues Seaduses. Me loodame, et see raamat rikastab lugeja teadmisi Jeesuse Kristuse elust ja tegevusest. 
Raamat sisaldab kõik tähtsamad sündmused Jeesuse Kristuse kui Jumala Poja elust. Temas on esile tõstetud alljärgnevad tõed:

  • Jeesus Kristus kui tõeline ajalooline isiksus, kelle elu avaldas mõju kogu inimajaloole.
  • Jeesuse Kristuse õpetus on mõeldud kõigile rahvustele, hõimudele ja keeltele. Ta suunab kõiki inimesi Jumala juurde.
  • Jeesuse Kristuse elu on eeskujuks kõigile inimestele. Ta avab elu eesmärgi ja -mõtte.

 

  • Jeesuse Kristuse surm ja ülestõusmine tegid inimesele võimalikuks pattude andeksandmise, rahu mõistusele ja südamele, õndsa osaduse Jumalaga, kes päästab hingi ja annab igavese elu.