" Plaatimistööd " - Juhani Keppo

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:5.60EUR

* Üldist
Plaatkatted
Niiske ruumi tarindid
* Seinte plaatimine
Parandagem seina plaatkate
Korralik alus seina plaatkattele
Nii plaaditakse seina
* Põranda plaatimine
Põranda plaatkatte remont
Korralik alus põranda plaatkattele
Nii kaetakse põrandaid väikeplaatidega
* Korrashoid
Väikeplaatidest pindade korrashoid

Sari: Ehitaja raamatukogu