" Perenaise käsiraamat " - Laine Lints, Salme Masso, Daisy Moor, Arnold Reiman, Ida Savi

Käsiraamatud

Hind:3.60EUR

Igapäevase kutsetöö kõrval tuleb kõigil inimestel, eriti aga naissoo esindajatel sooritada ka koduse majapidamisega seotud töid. Peale toiduainete ning tarbeesemete soetamise, toiduvalmistamise ning koduste korrastustööde tuleb sageli hoolitseda laste või haigete eest, samuti anda esmaabi õnnetusjuhtudel. 
Kõiki neid eluks vajalikke ülesandeid aitab lahendada käesolev «Perenaise käsiraamat». Raamat annab rohkesti teadmisi ja juhendeid toitlustamise, kodu korrashoiu ja tervishoiu alalt.

Raamatu I ja II osast käsitletakse toidu õiget koostist, toitumisrežiimi, toiduainete liike ning lühiajalist hoidu, roogade põhilisi valmistamisviise ja lauakatmist.
III osa näitab eluruumise ja selle sisustuse korrashoiuks õiget tööde järjestust, kõige otstarbekohasemaid töövahendeid ja töömeetodeid. Ka õpetatakse selles osas mitut pesupesemisviisi, mitmesuguste rõivastusesemete puhastamist ning õiget hooldamist.
IV osa annab vajalikke teoreetilisi aluseid naise tervishoiu, imiku eest hoolitsemise, nakkushaiguste ravi ja esmaabi kohta.