"Mässav planeet 1" - George E. Vandeman

Religioon, usundid

Hind:2.60EUR

Sa ei ole seda raamatut kätte võtnud juhuslikult. Ka kirjutatud pole see juhuslikult. See on televisioonijutlustaja George E. Vandemani 25 aastase töö vili. Ainult Jumal võib need leheküljed elama panna. Ainult Tema Sõna võib inimhinge puudutada, seda tervistada ja muuta. 

Sisu: 
I osa. MÄSSAV PLANEET 
- Taevad jutustavad 
- Elu teistes maailmades 
- Mässav planeet 
II osa. INIMKONNA SAATUS NOATERAL 
- Jumala kokkupõrge patuga 
- Kristuse kannatuste eelmäng kõrbes 
- Ahelreaktsioon Kolgatal 
III osa. RAAMATU ÕIGEKSMÕISTMINE 
- Aatom ja Piibel 
- Surnud jutustavad 
- Varandused saviriistades 
IV osa. KIVI TAEVASTEL 
- Sammud taevas 
- Aja pöördepunkt 
- Teekond tähtede poole