" Prantsuse - eesti - vene turistivestmik " - Lauri Leesi

Sõnaraamatud

Hind:2.00EUR

Guide parlé français-estonien-russe. Французско-эстонско-русский разговорник для туриста.

 

Käesolevasse turistivestmikku on koondatud kõige minimaalsem ja hädapärasem materjal, mis abistab nii välisturiste kui ka meie oma maa täieõiguslikke kodanikke suhtlemisel kohalike elanikega peamiselt olme- ja teenindussfääris. 
Vestmik sisaldab nii tarvitatavamaid käibefraase kui ka üksiksõnu.