" Lääne - Euroopa uue aja kirjandusajalugu (1.köide) " - Franz Schiller

Raamatud enne 1945

Hind:7.00EUR

Raamatus antakse Lääne-Euroopa uue aja kirjanduse arengu põhietappide ülevaade ja iseloomustus. Töö on mõeldud kolmeköitelisena ja haarab kronoloogiliselt kirjanduse alates valgustusajastust, s.t Prantsuse kodanliku 1789. a. revolutsiooni ettevalmistus-perioodist, kuni maailmasõjani. 
Esimene köide koosneb kolmest osast: 
1) XVIII sajandi valgustusajastu ja esimese Prantsuse revolutsiooni ajastu, 
2) romantism XIX sajandi algul ja 
3) revolutsiooniline kirjandus XIX sajandi 30-40-ndail aastail. 
Peale selle eelnevad esimesele osale valgustusajastu ja Prantsuse revolutsiooni ajastu kirjanduslike nähtuste paremaks selgituseks sissejuhatavad peatükid XVII-XVIII sajandi klassitsismist.