" Põhivõimlemise harjutusvara " - Arnold Lannus

Sport

Hind:1.60EUR

Käesolev raamat on mõeldud kehalise kasvatuse õpetajaile, treenereile, ühiskondlikele instruktoreile, rahvamalevlastele ja sportlastele abiks nende igapäevases töös kehakultuuri alal.
Raamatus on toodud harjutusi nii mitmekülgseks kehaliseks arendamiseks kui ka spordieriala  võimlemise valdkonnast, kusjuures viimased on klassifitseeritud peamise mõjupiirkonna järgi.