" Elektrimontööri käsiraamat " - Endel Altpere, Antti Hansson, Kalju Hein, Elmar Kändler

Käsiraamatud

Hind:7.60EUR

Käsiraamat sisaldab juhiseid siseelektriseadmetes, madalpingeliinidel ja 6...10-kV alajaamades kasutatavate elektriseadmete ja -materjalide valikuks ning põhilisi nõudeid montaaži, maandamise, piksekaitse, ohutustehnika, tuletõrje ja kannatanule esmaabi andmise kohta. 
Käsiraamat on mõeldud eeskätt elektrimontööridele ja tehnikutele. 

Sisukord: 

 • Üldosa 
 • Elektrimaterjalid 
 • Elektrimõõtmised ja mõõteriistad 
 • Installatsioonimaterjalid 
 • Madalpingeaparaadid 
 • Sisejuhtmestik 
 • Valgustus 
 • Elektrimootorid 
 • Madalpingekilbid 
 • Muud madalpingeseadmed 
 • Maandamine kuni 1000-V pingega seadmetes. Piksekaitse 
 • Madalpinge-õhuliinid 
 • Kaabelliinid 
 • 6...10-kV jaotusseadmed. Koplektalajaamad ja neis kasutatavad jõutrafod 
 • Elektrienergia kadude vähendamine. Võimsusteguri parandamine 
 • Ohutustehnika. Tulekaitseabinõud