" Suomea oppimaan " - Heinike Heinsoo

Õpikud, õppekirjandus

Hind:3.50EUR

Õppematerjal on sündinud autori kümneaastase õppetöö tulemusena. Meetod sobib nii filoloogiliste eelteadmistega õppuritele kui ka täiesti algajatele. Grammatikale on pööratud suuremat rõhku kui T.Roosi õpikus «Puhutteko suomea?». 
Raamat sobib hästi rühma- ja paaristööks.