" Liivimaa noorem riimkroonika (1315-1348) " - Bartholomäus Hoeneke

Ajalugu

MÜÜDUD

Käesolev nn. Liivimaa noorem riimkroonika on Eesti vanema ajaloo põhiallikaid. Peamise osa sellest moodustab kirjeldus meie rahva kaugema mineviku ühest suursündmusest - kangelaslikust väljaastumisest saksa feodaalide vastu aastail 1343-1345, mida me selle algusaja järgi tunneme Jüriöö ülestõusu nime all. Meieni säilinud kirjalikud teated mainitud ülestõusust, nagu valdavas osas üldse Eesti vanemast ajaloost rea sajandite jooksul, on kirjutatud võõraste vallutajate sulega, eesti rahvale võõras vaimus ja muidugi ka võõras keeles. 
Käesolevas raamatus on toodud algtekst paralleelselt eestikeelse tõlkega, et võimaldada teaduslikku uurimistööd ja pöördumist algteksti juurde. 

Sisukord: 

 • Eessõna 
  ALLIKAKRIITILINE ÜLEVAADE 
 • Senised uurimused ja publikatsioonid 
 • Tekstikriitilised küsimused 
 • Kroonika tekkelugu 
 • Tähtsus ajalooallikana 
  ÜMBERJUTUSTUSTE TEKSTID KOOS TÕLKEGA 
 • Johannes Renner 
 • Hermann Wartberge 
 • Noorem kõrgmeistrite-kroonika 
 • Balthasar Russow 
 • Marburgi Wigandi kirjeldus Jüriöö ülestõusust 
 • Kommentaarid 
 • Isiku- ja kohanimede register