" Maa avastamine " - Osvald Nilson

Ajalugu

Hind:2.30EUR

Eesti lugejale suhteliselt vähe tuntud avastusepisoodide varal antakse raamatus linnulennuline ülevaade geograafilistest avastusreisidest. Maa avastamist võib võrrelda filmi ilmutamisega: algul tulevad esile mandrite piirjooned, seejärel nende sisealade üksikasjad. Kuidas ja mille nimel avastusi tehti, see võiks huvi pakkuda nii koolinoortele kui ka täiskasvanud lugejale. Geograafia ja ajaloo õpetaja leiab siit ka vajalikku abimaterjali.