" Füüsika ja muusika " - Gleb Anfilov

Teatmeteosed

Hind:1.60EUR

Andekas teaduse populariseerija Gleb Anfilov, kelle raamatutest on kaks juba varem ilmunud eestikeelses tõlkes, on käesolevas teoses seadnud eesmärgiks jutustada muusika füüsikalistest alustest. Kuidas tekib muusikaheli ühes või teises muusikariistas, mis see üldse on, kuidas tajub seda kõrv – kõigest sellest on juttu raamatu lehekülgedel. Eriti huvitav on raamatu teine pool, kus jutustatakse elektrimuusikariistadest ning samuti muusika loomisest elektroonika ja küberneetika abil.