" Algteadmisi majandusest kolhoosnikutele ja sovhoositöölistele " - Vjatseslav Sperdnikov

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:7.00EUR

Käesolev õppevahend on koostatud Moskva Põllumajanduse Akadeemia õppejõudude poolt vastavalt kolhoosnikute ja sovhoositööliste majandusõppe tüüpprogrammile. 

Sisu: 

 • NSV Liidu majanduse arengu iseärasused kaasajal 
 • NLKP XXIV kongress partei majanduspoliitika põhisuundadest 
 • Sotsialistlik põllumajandusettevõte 
 • Igale majandile õige tootmissuund 
 • Tootmise juhtimine kolhoosides ja sovhoosides 
 • Tootmise planeerimine kolhoosides ja sovhoosides 
 • Ratsionaalne maakasutus kolhoosides ja sovhoosides 
 • Tehniline progress põllumajanduses 
 • Tööviljakus kolhoosides ja sovhoosides 
 • Teaduslik töökorraldus ja töödistsipliin 
 • Töö normeerimine kolhoosides ja sovhoosides 
 • Töötasustamine kolhoosides ja sovhoosides 
 • Toodangu kvaliteet ja tootmiskultuur 
 • Kokkuhoiurežiim kolhoosides ja sovhoosides 
 • Põllumajandustoodangu omahind 
 • Isemajandamine kolhoosides ja sovhoosides 
 • Sotsialistliku võistluse organiseerimine. Eesrindlikud kogemused kõigile kollektiividele