" Revolutsioon Eestis 1940 " - Olaf Kuuli

Ajalugu

Hind:4.60EUR

1940. aasta sotsialistlik revolutsioon on murrangulise tähtsusega sündmus eesti rahva ajaloos. 
Autor, ajaloodoktor Olaf Kuuli on seda perioodi põhjalikult uurinud ning annab oma monograafias hea ülevaate EKP tegevusest ning revolutsioonisündmuste arengust 1940. aasta juunis-juulis kogu Eesti ulatuses. Erilist tähelepanu pöörab ta töörahva võimu kehtestamisele kohtadel. 
Uurimus on illustreeritud ajalooliste fotodega.