" Tapasaaduste tehnoloogia ja hügieen " - Evald Peebsen, Meili Rei

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:6.00EUR

Raamat on ette nähtud lihatööstuse spetsialistidele ning EPA veterinaaria ning zootehnika üliõpilastele. 
Raamatu esimeses osas käsitletakse loomade ja lindude esmast töötlemist, vere, subproduktide, soolte töötlemist, toidurasvade tootmist, endokriin-fermenttooraine kogumist, liha külmtöötlemist ning tehniliste tapasaaduste (nahkade, sulgede) töötlemist. 
Raamatu teise ossa on paigutatud liha jt. tapasaaduste tööstushügieenialased küsimused, nagu liha töötlemise kohta kehtivad sanitaarnõuded, veterinaarjärelvalve, loomade haiguste mõju liha kvaliteedile ning lihast põhjustatud toidumürgistuste profülaktika.