" Vapsidest Isamaaliiduni " - Olaf Kuuli

Ajalugu

Hind:4.60EUR

Fašismi ja fašismivastase võitluse ajaloost kodanlikus Eestis.

I peatükk. Hitler, Mussolini ja teised
– Nii nad alustasid
– «Klassikaline» fašism
– Kõige reaktsioonilisem fašismi liik
– Kuningafašism Balkanil
– Austria-Ungari keisririigi varemetel
– Fašism Pürenee poolsaarel
– Piłsudski, Smetona, Ulmanis
– Võrdlusjooni
II peatükk. Kurss «kõva käe» võimule Eestis
– Asutavast Kogust majanduskriisini
– Eesti Vabadussõjalaste Liit. Rahvahääletused põhiseaduse muutmiseks
– Antifašistlikud jõud aastatel 1930-1933
III peatükk. 1934. aasta
– Kes saab diktaatorikoha?
– «Vaikiva oleku» sisseseadmine
– Kommunistid ei vaiki
IV peatükk. «Uus kord» Eestis
– Katsed sotsiaalset baasi laiendada
– Vapsid ja Pätsi diktatuur
– Põhiseaduse muutmise aktsioon
– Välispoliitika ja majandus
– Eesti ja teiste Baltimaade fašismi omapärast
– Rahvarinne
– «Uue korra» kokkuvarisemine