" Ülevaade põllunduse mehhaniseerimise arenguloost Eestis " - Aimu Reintam

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:8.60EUR

Töös käsitletakse Eesti põllunduse mehhaniseerimise arengut mitmelaadiliste sündmuste põimahelana. Eristatakse kolme tunnusliini (tehnika, tehnoloogia ja ühistegevus) ning kahte taustliini (majandus ja sotsiaalmajandus ning riik ja formatsioon).
Töö pakub huvi nii põllunduse mehhaniseerimise ala inimestele kui ka kõigile agraarajaloohuvilistele. 
Illustreeritud rohkete fotode ja joonistega põllumajandusmasinate ja tööriistade arengust läbi ajaloo.