" Pinged ja püüdlused " - Juhan Hindov, Peeter Kaldre

Ajalugu

Hind:1.60EUR

Välispoliitikasarja «Fookus» kuuluv kogumik käsitleb ülevaatlikult mõnede sotsialismimaade - Bulgaaria, Jugoslaavia, Albaania, Hiina, Vietnami, Kuuba - ning kahe saksa riigi, samuti Korea RDV ja Lõuna-Korea sise- ja välissuhete pingemomente. 
Raamat on mõeldud kõigile poliitikahuvilistele.