" Bioloogia alused " - A.M.Winchester

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Käesolevas üldbioloogia õpikus on autor peatähelepanu pööranud bioloogia põhiprobleemidele ja teooriatele, kusjuures kõige enam on käsitlemist leidnud füsioloogia, molekulaarbioloogia ja geneetika küsimused. Raamatus on käsitletud kõiki bioloogia harusid uuemate seisukohtade valguses. Kuigi näited on toodud põhiliselt Ameerika floorast ja faunast, ei sega see eriti, sest floora ja fauna küsimustele ei omistata suurt tähtsust. Uute ja originaalsete näidetega tutvumine üldbioloogias on aga väga kasulik. Autor ei ole teksti üle koormanud erialaterminoloogiaga, mis teeb raamatu jõukohaseks laialdasele lugejaskonnale. Raamat on rikkalikult ja hästi illustreeritud skeemide, jooniste ja fotodega.