" Eesti mustakirju veisetõug " - Valter Kutti, Aare Pung, Leo Vaher

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:5.60EUR

Tõumonograafia.

 

Käesolev teos annab ülevaate eesti mustakirju veisetõu põlvnemisest, tema tõuliste ja jõudlusomaduste kujunemisest, tähtsamatest aretuskarjadest, liinidest, perekondadest ja edaspidise aretuse perspektiividest. Ta pakub aretajatele materjali veisekarjade tõulise olukorra analüüsimiseks ja järelduste tegemiseks tõuaretuse intensiivistamise ning parandamise huvides. 
Käsitletakse eesti mustakirju veise omadusi: kehaehitust, konstitutsiooni ning piima-, liha- ja nahajõudlust. Põhjalikult on analüüsitud noorkarjakasvatust, zootehnilisi ja tõuaretuslikke abinõusid selle tõu täiustamiseks, tõu genealoogilist struktuuri ning tähtsamaid pulliliine ja lehmaperekondi. 
Raamat on määratud tegelikele karjaaretajatele, zootehnikutele ja karjabrigadiridele käsiraamatuks ning loomakasvatuslikele õppeasutustele õppevahendiks.