" Suur Oktoober ja Eesti " - Abe Liebman

Ajalugu

Hind:1.60EUR

Artiklite kogumik.

 

Kogumikus avaldatakse valimik uurimustest Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni ajaloo alalt, mis osalt uute või seni vähem tuntud materjalide alusel annab ülevaate revolutsioonivõitlusest Eestis, valgustab selle peamisi arengutendentse, tulemusi ja mõju klassivõitluse hilisemale ajaloole.