" Lüpsitarkusi " - Heinri Ollino, Urmas Muld, Edgar Otti

Põllumajandus, loomakasvatus

Hind:2.60EUR

Raamat annab ülevaate lüpsja tööst ja lüpsjaile vajalikest teadmistest. Siin kirjeldatakse lüpsmist, peamisi lüpsiseadmeid, piima tootmist ja selle käsitsemist majandis, piimafarmi sanitaarhügieeni ning töökorraldust. Samuti antakse ülevaade veiste söötmisest, pidamisest, zoohügieenist, sigimisbioloogiast, tähtsamatest haigustest ja aretuse põhimõtetest. 
Raamat on mõeldud kasutamiseks lüpsjaile ja lüpsjaks õppimisel ning lüpsja töö tutvustamiseks kutsevalikul.