" Põllumajandusmasinad ja seadmed " - E.Nurk, E.Jõgi, A.Kapustin

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:4.60EUR

Käsiraamatus on toodud lühiandmed traktorite, iseliikuvate šassiide, autode, põllumajandusmasinate ja -riistade, mootorite, remondiseadmete ning põllumajanduses kasutatavate muude mehhaniseerimisvahendite kohta. Neid seadmeid toodetakse meie tehastes ja müüakse kolhoosidele, sovhoosidele või teistele majanditele. Raamatus on antud iga masina või seadme kasutamistsoon ja -otstarve, tootlikkus ja majanduslik efekt, konstruktiivsed iseärasused, gabariitmõõtmed, kaal ning hind (hinnad on toodud eraldi tabelis raamatu lõpus). 
Käsiraamatu eestikeelset väljaannet on täiendatud mõningate uute masinate andmetega ning ühtlasi on raamatust välja jäetud masinad, mis ei ole kohased meie vabariigi tingimustes.