" Paradokse ja huviülesandeid füüsikast " - Galina Makejeva, Mihhail Tsedrik

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.00EUR

Raamatusse on valitud paradokse ja ülesandeid mehaanikast, molekulaarfüüsikast, elektrist, optikast ja teistest füüsika osadest. Kuigi küsimuste ja ülesannete sisu ei välju koolifüüsika raamest, eeldab neis orienteerumine häid füüsikaalaseid teadmisi. Raamatu materjal aitab sügavamini mõista koolis õpitut. 
Raamat on mõeldud õpilastele.