" Tallinna proletaarse teatri ajaloost I " - Alma Vaarman, Jaan Kross

Teater, filmikunst

Hind:7.50EUR

Ülevaade Lutheri Rahvamaja töölisnäiteringi ajaloost ja näitlejatest. 

Sisu:

  • Tallinna tööliskond ja lava enne ja pärast 1905. a. revolutsiooni
  • Teater Lutheri rahvamajas
    • Üldisi märkmeid
    • Repertuaar ja publik
    • Ajakirjanduse suhtumine
    • Näiteringi ideoloogia ja selle teostamise vahendid