" Päeva kannul saabub päev " - Manivald Kesamaa

Lasteriiul

Hind:1.80EUR

Kodumaa pole vaid sõna me suul. 
Taevas on temas. Muld. Meri ja tuul. 

Kevaded. Suved. Sügisviljade salv. 
Küünlakuu kare ja lumine talv. 

Kodumaa - see on mure ja hool. 
Raamatud. Tahvlid. Me klassid ja kool. 

Tellingud kõrged. Me šahtid ning eed. 
Koskedest langevad rahutud veed. 

Härmatund traatide lõputu kulg. 
Valguse paistel me pliiats ja sulg.