" 350 aastat trükikunsti Tallinnas " - näituse kataloog

Teatmeteosed

Hind:3.00EUR

Kataloogis on trükikodade kaupa esitatud Tallinna trükiseid aastaist 1634-1984. Sissejuhatavalt on antud ülevaade trükikunsti arengust Tallinnas, samuti trükikodade põlvnemis- ja arenguloo tähtsamad daatumid. Bibliokirjeid täiendavad arvukad illustratsioonid.