" Eesti rahvatantsu oskussõnastik " - Kristjan Torop

Teatmeteosed

MÜÜDUD

Sisu:
-Pilk minevikku
-Sõnastiku kasutajale
-Üldmõisted
-Tantsijate paiknemised ja liikumissuunad
-Käte asendid, seongud, võtted ja tegevus
-Jalgade asendid, astakud, heited, hüpped ja põhisammud
-Joonised
-Tähestikuline register