" Eestlased Austraalias ja Uus-meremaal II " - Lydia Freymuth, Aime Metsar, Gunnar Neeme ja Asta Ole

Elulood, memuaarid

Hind:12.60EUR

Käesolev ülevaade eestlastest Austraalias ja Uus-Meremaal on rajatud kirjapandud andmetele ja isiklikele mälestustele. Kokkuvõttes oleme saanud ülevaatliku pildi meie inimeste elust ja tegevusest Lõunaristi all. Peamiselt on vaatluse alla võetud rahvusgrupi organiseeritud isetegevus. Selle põhiliseks püüdluseks on olnud omavahelise sideme hoidmine, rahvusliku omapära ja tavade säilitamine nin edasikandmine. Ülevaate pearõhk on asetatud erinevate huvialade viljelemisele, nagu koorilaul, rahvatants, teater, kirjandus, kunst, helilooming, sport, koolid, noorte isetegevus, klubid jne.