" Eesti koolinoored vabadusvõitluses " - 20. veebruaril 1993. a. Tartu Ülikooli aulas toimunud Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud konverentsi materjalid

Ajalugu

Hind:5.60EUR

Konverents Tartu Ülikooli aulas 20. veebruaril 1993 tõi esmakordselt kokku inimesed, kes lastena või noorukitena olid langenud repressioonide ohvriks. Koguneti, et meenutada. Käesolev kogumik toob lugejani esimese osa mälestustest, mis on väga oluline ajalooallikas. 
Austame neid, kellel oli julgust, langetame pea nende mälestuseks, kes hukkusid. 
Helmut Piirimäe 

Brošüüri lõpus avaldatakse Eesti Rahvusliku Erakonna pöördumine maailma avalikkuse poole: «On aeg, et maailma avalikkus ja rahvaesindused mõistaksid hukka sovjetliku kommunismi kuriteod. On aeg, et et see režiim antakse rahvusvahelise kohtu alla. Palume käesolev pöördumine teatavaks teha Teie rahvaesindusele ja Teie riigi ja rahva üldsusele.» 
Pöördumise tekst ka inglise keeles. 

Rotaprint-väljaanne.