" 400 aastat Valga linna " - Alleks Vallner

Eesti-raamatud

MÜÜDUD

1984. a. tähistab Valga linn oma asutamise 400. aastapäeva ja fašistlikust okupatsioonist vabastamise 40. aastapäeva. Neile juubelitele on autorid pühendanudki käesoleva raamatu, mis tugineb arhiivimaterjalidele, kirjandusele ja oma isiklikele mälestustele. Käsitlemist leiavad muistse kaubaasula linnaks kujunemine ja selle areng tänaseni, valgalaste võitlus nõukogude võimu ja selle taaskehtestamise eest, Suure Isamaasõja katsumuste aastad, sotsialismi saavutused tänases Valgas ja tuleviku-väljavaated. Raamat on rikkalikult illustreeritud fotodega.

 

Kujundanud A. Tali.