" Loodusõpetus IV klassile " - Harri Jänes, Heli Tiits

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Õpik keskendub inimese kehaehitusele ja organismi talitlusele. Samuti antakse ülevaade inimese tööst maal ja linnas, sööda- ja toidutaimedest, põllumajandusest, maavaradest, tööstusest, teedest ja sõidukitest. Omaette peatükk on pühendatud Eesti Vabariigile.