" Inimese ja jumala muundumised " - Hans Laar

Religioon, usundid

Hind:2.30EUR

Reisikiri Moosesest ja meist endist.

 

Raamatu kirjutamise ajendiks on olnud Eestist Iisraeli elama asunud mehe kirjad siin elavale sõbrale. Üle viie aastakümne Eestimaal elanud mehe «isamaa» avastamise kirjeldamise kõrval räägitakse juudi rahva ajaloost ja tänapäevast, jõutakse Jahve, Moosese ja teiste prohvetite rollini ühiskonnas, tehakse juttu Paabeli vangipõlvest, juutide diasporaast, antisemitismist ja muustki.