" Kuidas valitseti Eesti NSV-d " - Kaljo-Olev Veskimägi

Ajalugu

Hind:8.60EUR

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee büroo 162 etteastumist 1944-1956 vahemängude ja sissejuhatusega.

 

«Kuidas valitseti ENSV-d» on põhjalik ja paljuski seni uurimata arhiiviainesel - EKP Keskkomitee büroo materjalidel - põhinev uurimus. 
Autor otsib vastust küsimusele, mismoodi valitseti Eesti NSV-d nõukogude okupatsiooni algusaegadel, ajavahemikus 1944-1956. Põhitähelepanu pööratakse istungite stenogrammidele, mis lisavad nii mõndagi põnevat meie senistele teadmistele ja lasevad tollal sündinud otsuseid ja nende tagamaid uues valguses näha. 
Raamatus joonistuvad värvikalt välja EKP liidrite portreed, keskkomitee liikmete omavahelised suhted ja nõukogude eluolu erinevad tahud.