" Eesti keele õigekirjutus ja kirjavahemärkide tarvitamine " - Johannes Valgma

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.00EUR

Lühiülevaade eesti keele grammatikast. Vaatluse alla tuleb häälikute õigekirjutus, sõnade silbitamine ja poolitamine, suure ja väikese algustähe tarvitamine, sõnade kokku- ja lahkukirjutamine, lühendite ning kirjavahemärkide tarvitamine.