" Koolimatemaatika entsüklopeedia " - Elts Abel, Mati Abel ja Ülo Kaasik

Teatmeteosed

Hind:12.60EUR

Koolimatemaatika entsüklopeedia kolmas, täiendatud trükk on abivahend põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, õpetajatele, kõrgkoolide üliõpilastele ning üldse neile, kes soovivad oma koolimatemaatika-alaseid teadmisi kiiresti värskendada. Raamatus defineeritakse või selgitatakse praktiliselt kõik üldhariduskoolide matemaatika õppekavades esinevad mõisted, sõnastatakse nendega seotud tulemusi ja antakse mitmesuguseid arvutusvalemeid. Käsitlust illustreerivad arvukad näited, joonised ja faktid matemaatika ajaloost. 

Üleriigiline matemaatika ainenõukogu soovitab käesolevat raamatut kasutada matemaatika õpetamisel lisamaterjalina.