" Eesti ja vene keele kõrvutav grammatika " - August Mölder

Õpikud, õppekirjandus

Hind:4.60EUR

Käesolev teos on kujunenud kolmekümnendail aastail õppetööpraktikas valminud eesti keeleõpetusest vene jt. õppekeelega keskkoolidele ja viiekümnendail ning kuuekümnendail algusaastail loenguist Vilde-nim. Tallinna Pedagoogilises Instituudis.