" Solfedžo õpik (1. osa) " - Els Aarne

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Õpik noodist laulmise oskuse arendamiseks. 
Solfedžo õpiku esimese raamatu (vastavalt laste-muusikakooli neljanda õppeaasta) lõpuks ollakse tutvunud laulude mitmesuguste väikevormidega, orienteerutakse tonaalustes (mažoorid kuni nelja, minoorid kuni kolme võtmemärgini), tunnetatakse põhifunktsioone (toonika- ja subdominantkolmkõlad, dominantseptakord), ollakse tuttavad enamtarvitatavate taktimõõtudega (2/4, 3/4, 3/8, 4/4 ja 6/8) ja rütmifiguuridega, teatakse tähtsamaid muusikalisi termineid tempo, dünaamika ja agoogika tähistamiseks.